50. lecie ASEAN

Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas seminarium (Fot. M.Jasiulewicz/MSZ)
Sekretarz stanu Jacek Bogucki uczestniczył w seminarium z okazji 50. rocznicy założenia Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, organizowanej przez Komitet ASEAN w Warszawie (ACW) we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych.
W seminarium wzięli udział: obecna przewodnicząca Komitetu ASEAN w Warszawie, ambasador Republiki Filipin Patricia Ann V. Paez, ambasador Republiki Indonezji Peter Frans Gontha, ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu Vu Dang Dzung, ambasador Malezji Ahmad Fadil Bin Shamsuddin oraz ambasador Królestwa Tajlandii Tachaphorn Suntrajarn,
Podczas seminarium podkreślano, że założenie ASEAN wprowadziło polityczny, społeczny i kulturalny wymiar stosunków między narodami Azji Południowo-Wschodniej na nowy, zdecydowanie wyższy poziom. Kraje członkowskie pozostają w przyjaznych relacjach od 50 lat i osiągają swoje cele polityczne w oparciu o konsensus, ograniczając do minimum konflikty i spory w polityce międzynarodowej. Strona polska zwiększa obecność dyplomatyczną i działalność promocyjną wśród państw członkowskich oraz zachęca polskie firmy, aby wykorzystywały potencjał regionu i nawiązywały bezpośrednie kontakty wśród partnerów w regionie.
Kraje Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, od 1 stycznia 2016 r. funkcjonują w ramach Wspólnoty Gospodarczej ASEAN (AEC). Wizja jednolitego rynku w ramach wspólnoty gospodarczej ASEAN nadaje organizacji dynamikę działania. Integracja rynku ASEAN ma na celu utworzenie wspólnego rynku dla ponad 630 milionów ludzi, ułatwienie przepływu towarów, usług i inwestycji, które powinny tworzyć podstawę regionalnego wzrostu gospodarczego.
Wspólny rynek w krajach ASEAN otwiera bardzo duże szanse ekspansji dla polskich przedsiębiorstw. Jest to duży i istotny rynek o rosnącym znaczeniu w globalnej gospodarce. Różnorodność 10 rynków jest bardzo duża, co stwarza dodatkowe możliwości dotarcia dla polskich firm, m.in. z sektora rolno-spożywczego. Wartość eksportu artykułów rolno – spożywczych do całego regionu w 2016 r. wyniosła prawie 210 mln EUR a importu 322,5 mln EUR. MRiRW jest zaangażowane w prace ukierunkowane na poszerzenie dostępu polskiej żywności na rynki ASEAN. 

Informacja prasowa https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/50.-lecie-ASEAN