Info Day on the Promotion Policy – MULTI Programmes

W ministerstwie odbyło się seminarium pt. „Info Day on the Promotion Policy – MULTI Programmes”, którego celem było przybliżenie polskim organizacjom branżowych zasad realizacji i zarządzania programami multi.
Spotkanie otworzył sekretarz stanu Jacek Bogucki, który podkreślił rolę programów multi w nowej unijnej polityce promocyjnej.
Jednym z priorytetów tej polityki są programy promocyjne, w których uczestniczy wiele państw członkowskich UE, tzw. programy multi. Komisja Europejska w 2018 r. przeznacza na ich współfinansowanie 79 mln EUR (o 36 mln EUR więcej w porównaniu z rokiem 2017 r.). Znaczną część tych środków skierowana jest na rynek krajów trzecich oraz na programy, w których uczestniczy wiele państw członkowskich UE. Organizacje branżowe lub międzybranżowe, a także organizacje producentów lub ich zrzeszenia, uznane przez państwa członkowskie, mogą pozyskać znaczące środki unijne na promocję produktów rolno-spożywczych w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.
Podczas seminarium informacje na temat multi programów zaprezentowała przedstawicielka Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) Anna Hędrzak, której to agencji KE powierzyła zarządzanie programami multi.
Ponadto, w seminarium udział wziął Pan Karym Bagoee, reprezentujący Związek Grup Producentów Bananów z Gwadelupy i Martyniki, który podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji programów multi.

Informacja prasowa  https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Info-Day-on-the-Promotion-Policy-MULTI-Programmes