Spotkanie w sprawie rynku wieprzowiny

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się dziś z przedstawicielami producentów świń. W spotkaniu uczestniczył także sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji na rynku wieprzowiny oraz długofalowych działań na rzecz rozwoju krajowej produkcji wieprzowiny. Zwracano uwagę na wahania cen świń. W odpowiedzi Minister Krzysztof Jurgiel zapewnił, że Ministerstwo na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji na rynku i w razie potrzeby będzie podejmowało możliwe działania mające na celu stabilizację sytuacji rynkowej.
Minister przypomniał o przygotowanym w MRiRW „Programie Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020”, a także projektach opracowywanych w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, które dotyczą m.in. rynku wieprzowiny.
Dyskutowano o możliwościach wykorzystania krajowych ras świń, promocji polskiego mięsa oraz preferencjach dla rolników, w tym działających w grupach producentów oraz spółdzielniach.
Ustalono także kierunki dalszej współpracy w celu opracowania programów operacyjnych dla rynku wieprzowiny.

 Informacja prasowa https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-w-sprawie-rynku-wieprzowiny