W Polsce nie ma ognisk ASF

Dziś odbyło się kolejne, 42. już posiedzenie grupy zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkaniu przewodniczył minister Krzysztof Jurgiel.
Omówiona została aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca wystąpienia ASF w kraju. Podkreślono, że wprowadzone, zaostrzone zasady bioasekuracji przynoszą konkretne efekty i dziś nie ma w Polsce ognisk tej choroby.
Zwrócono jednocześnie uwagę, że w dalszym ciągu identyfikowane są nowe przypadki ASF u dzików. Potrzebne jest  podjęcie dalszych, zdecydowanych działań dotyczących  depopulacji tego gatunku na terenie kraju. 
Podczas dzisiejszego spotkania omówiono także działania, jakie podejmowane są w związku z tą chorobą  przez Inspekcję Weterynaryjną, a także  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obie instytucje, omawiając wyniki przeprowadzonych kontroli, podkreślały nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez rolników przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Nieprzestrzeganie tych przepisów było najczęstszą przyczyną  odmowy wypłaty odszkodowań za świnie  zabite w związku z wystąpieniem ASF w gospodarstwie.

Informacja prasowa  https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/W-Polsce-nie-ma-ognisk-ASF