Konsultacje w sprawie propozycji nowych rozwiązań związanych z ASF

Zagrożenie ASF ma charakter ogólnoeuropejski. Oprócz Polski wirus dotarł także do Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii i do Czech. Dziś w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie ze związkami i organizacjami rolników, podczas którego zostały przedstawione przygotowywane przez resort rozwiązania dotyczące przeciwdziała rozprzestrzenianiu się wirusa. W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu Jacek Bogucki oraz podsekretarze stanu: Ewa Lech i Rafał Romanowski.
- W naszym kraju podejmowanych jest szereg działań mających na celu powstrzymanie dalszego szerzenia się choroby, a w konsekwencji doprowadzenia do jej zwalczenia na terytorium RP. W kompleksowy program działań zaangażowane są nie tylko organy Inspekcji Weterynaryjnej, ale także wielu innych instytucji w tym Sił Zbrojnych RP, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz władz regionalnych – powiedział wiceminister Rafał Romanowski i dodał, że wystąpienie choroby na danym terenie powoduje szereg restrykcji i wiąże się z koniecznością likwidacji zakażonych stad, co z kolei pociąga za sobą skutki ekonomiczne i społeczne.
Podsekretarz stanu Ewa Lech omówiła przygotowany w resorcie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
- Nowelizacja ta jest konieczna ze względu na zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania się choroby w głąb kraju – podkreśliła wiceminister i dodała, że przygotowane przepisy mają za zadanie podnieść poziom bioasekuracji gospodarstw, a tym samym zmniejszyć ryzyko wniknięcia do niego choroby.
Projekt przewiduje, że na terenie całego kraju rolnicy, którzy utrzymują  świnie w swoich gospodarstwach będą musieli przeznaczyć na ten cel  oddzielne pomieszczenia, w których nie będą utrzymywane inne gatunki zwierząt. Budynki, w których prowadzona jest produkcja trzody chlewnej będą musiały zostać zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych, które mają możliwość swobodnego poruszania się po okolicy.
Nowe przepisy ustanowią obowiązek stosowania odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, które będą noszone tylko przy obsłudze świń, a także karmienia zwierząt tylko paszą która była odpowiednio zabezpieczona przed dostępem zwierząt dzikich. Wprowadzą także nakaz mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia, przez osoby obsługujące świnie, a także czyszczenia i odkażania narzędzi i sprzętu używanego do obsługi zwierząt.
Obowiązkowe będzie wykładanie przed chlewnią i systematyczne nasączanie mat dezynfekcyjnych, a zalecane ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób wchodzących do pomieszczeń gdzie utrzymywane są świnie, jest jednym z elementów zmniejszających ryzyko wystąpienia choroby.
Projektowane rozporządzenie przewiduje również szereg zmian m.in. dokumentacji, czy też utrzymywania świń w systemie otwartym.
- Określone w projekcie rozporządzenia wymagania dla gospodarstw to podstawowe elementy bioasekuracji, których spełnienie pozwoli na znaczące zmniejszenie ryzyka przeniesienia choroby do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie – powiedziała wiceminister Lech.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki poinformował, że w resorcie przygotowywane są zasady finansowania programu prewencyjnego zapobiegającego rozprzestrzenianiu się ASF.

Informacja prasowa https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Konsultacje-w-sprawie-propozycji-nowych-rozwiazan-zwiazanych-z-ASF