Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

Na kolejnym posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. ASF omawiane były przede wszystkim zagadnienia związane z bioasekuracją.
Zwrócono uwagę, że zasady bioasekuracji określone zostały już w 2003. Dotychczasowe działania podejmowane z celu ograniczenia występowania wirusa ASF w stadach świń pokazały, że ścisłe przestrzeganie programu zasad bioasekuracji, który został wprowadzony na terenach objętych ograniczeniami przynosi pożądane efekty.
Podkreślono, że ścisłym przestrzeganiem zasad powinny być objęte wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną.
Dlatego też został przygotowany projekt rozporządzenia wprowadzającego obowiązek dostosowania gospodarstw do przestrzegania zasad programu bioasekuracji na cały kraj. Już w tym tygodniu projekt zostanie przekazany do konsultacji społecznych. Jeżeli uzyska on aprobatę w marcu bieżącego roku przeprowadzimy kampanię informacyjną dotyczącą nowego rozporządzenia. Będzie też wdrożony ścisły monitoring gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną prowadzony przez powiatowych lekarzy weterynarii.
Projekt przewiduje odpowiedni czas na przystosowanie produkcji do spełnienia zasad bioasekuracji oraz pomoc dla tych gospodarstw, które albo zrezygnują z kontynuowania tej produkcji od razu, albo nie będą w stanie spełnić wymogów.
W zależności od decyzji Komisji Europejskiej pomoc ta będzie prowadzona bądź przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bądź będzie udzielana w formie pomocy socjalnej.

Informacja prasowa  https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Posiedzenie-Grupy-Zadaniowej-ds.-ASF5