POLAGRA-PREMIERY


W Poznaniu rozpoczęła się dziś siódma edycja Targów POLAGRA-PREMIERY. W uroczystości otwarcia wziął udział sekretarz stanu Jacek Bogucki, który podkreślił, że targi te doskonale wpisują się w jeden z celów, które będą realizowane w najbliższej przyszłości.
- Stawiamy na innowacje, na przyspieszenie przepływu osiągnięć naukowych do codziennej praktyki. Nauka i innowacje będą determinować zdolności konkurencyjne naszego rolnictwa. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju tego sektora gospodarki jak i w kontekście naszego eksportu produktów rolno-spożywczych – zaznaczył sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Targi POLAGRA-PREMIERY dedykowane są przede wszystkim rolnikom, właścicielom gospodarstw rolnych oraz przedstawicielom handlu. W halach wystawienniczych prezentowane są m.in.: maszyn i urządzenia rolnicze wykorzystywane do transportu, uprawy gleby, nawożenia, zraszania, ochrony i pielęgnacji roślin, siewu, sadzenia i zbioru płodów rolnych. Jest tu także prezentowana szeroka oferta narzędzi ręcznych, części zamiennych czy urządzeń wykorzystywanych do naprawy oraz konserwacji sprzętu rolniczego. Wśród wystawców są także firmy prezentujące nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, a także szeroki asortyment z zakresu budownictwa wiejskiego, wyposażenia stanowisk dla zwierząt, sprzętu zootechnicznego, weterynaryjnego oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.
Podczas targów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowało stoisko informacyjno-promocyjne, na którym można uzyskać szereg informacji z zakresu rolnictwa i rozwoju wsi, instrumentów wsparcia rolnictwa, a także oświaty rolniczej.

Informacja prasowa  https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/POLAGRA-PREMIERY