Obrady Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego


Debata na temat kierunków, możliwości i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego, z udziałem m.in. ze strony samorządowej Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, wicemarszałka Macieja Żywno, członka zarządu Stefana Krajewskiego, a ze strony rządowej Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacka Boguckiego, wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, a także parlamentarzystów, samorządowców i dyrektorów departamentów UMWP była głównym punktem obrad XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Spotkanie otworzył przewodniczący Związku Mirosław Lech.
Marszałek Jerzy Leszczyński w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na to, jak ważny z punktu widzenia samorządu, jest realizowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
– Niestety, naszą bolączką jest mało środków w ramach tego programu. Wystarczy powiedzieć, że niemal wszystkie środki w ramach PROW zostały już zakontraktowane. Kiedy była taka możliwość, to przesuwaliśmy środki, żeby wyremontować, wybudować jak największą ilość dróg, także tych dojazdowych do pól – podkreślał marszałek Jerzy Leszczyński.
Marszałek zapowiedział też, że w ramach Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP już w najbliższym czasie zostaną uruchomione środki na wsparcie sołectw, w ramach którego będzie możliwość pozyskania do 10 tys. zł na jeden wniosek (bez wkładu własnego). Zwrócił też uwagę na ogłoszony konkurs - na pomoc finansową gminom z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W budżecie województwa podlaskiego została zaplanowana na to kwota w wysokości 800 tys. zł.
– Wszyscy wiemy, że jeśli pan minister dołoży do PROW drugie tyle, to też zdołamy je wydać, bo potrzeby gmin są naprawdę bardzo duże. - dodał Stefan Krajewski uzupełniając wypowiedź marszałka o potrzebach obszarów wiejskich.
Opowiedział też zebranym o debacie, w której uczestniczył w miniony piątek w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na temat populacji łosia w Polsce.
- Boję się, że znowu wezmą górę naukowcy. Temat populacji łosia od wielu lat jest poruszany. Od 2001 roku obowiązuje zakaz odstrzału, miało to się zmienić i pojawia się pytanie, czy znosić moratorium czy nie. To kwestia do uzgodnienia. My płacimy pieniądze za odszkodowania, ale to pieniądze rządu, warto byłoby je wydać na inne cele, niż wypłacać coraz większe odszkodowania. - dodał Stefan Krajewski i zasugerował, że stanowisko powinien w tej sprawie podjąć Związek Gmin Wiejskich.
Do przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich zwrócił się też wicemarszałek Maciej Żywno, z prośbą o wypracowanie wspólnego modelu interpretacji przepisów dotyczących VAT, przy realizacji projektów na OZE.
- Mamy 62 umowy na solary i stoimy w miejscu, bo nie wiemy co będzie z VAT-em, zwróciliśmy się do ministerstwa, czekamy na odpowiedź. Nawet projekty, które już miały się zakończyć, czekają. Beneficjenci poprosili o czas, idziemy im na ręke i razem z nimi czekamy - powiedział wicemarszałek Żywno i zaapelował o pomoc do wiceministra Boguckiego.
- Druga prośba do pana ministra dotyczy RLKS-ów. Nasze gminy, które uczestniczą w Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność potrzebują wsparcia ministra rolnictwa. Proszę o partnerstwo na rzecz przyspieszenia Regionalnego Programu Operacyjnego, potrzebujemy wsparcia wszystkich możliwych instytucji, głównie rządowych - dodał wicemarszałek.
W 2018 r. zostanie ogłoszonych kolejnych 28 konkursów, do zagospodarowania jest ponad 700 mln zł.


(oprac.mk,at)
Informacja prasowa  https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/obrady-zwiazku-gmin-wiejskich-wojewodztwa-podlaskiego-albo-brakuje-pieniedzy-albo-wsparcia-rzadu-1.html