Polska na targach BioFach

Otwarcie polskiego stoiska na targach Biofach

Polska smakuje - polskie stoisko na targach Biofach
Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki oraz wiceminister rolnictwa Ukrainy Olga Trofimcewa

W Norymberdze trwają Międzynarodowe Targi BioFach 2018 i VIVANESS. Jest to największa na świecie impreza wystawiennicza produktów ekologicznych.
Wystawę odwiedził sekretarz stanu Jacek Bogucki. Wiceminister wziął udział w oficjalnym otwarciu polskiego stoiska narodowego, zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także w ceremonii otwarcia targów.
Swoją wizytę na BioFach 2018 polski wiceminister rozpoczął od spotkania z zastępcą ministra ds. polityki rolnej i żywności Ukrainy Olgą Trofimcewą, zajmującą się kwestiami integracji europejskiej. W trakcie rozmowy poruszono kwestie związane ze współpracą pomiędzy Polską i Ukrainą w dziedzinie rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego. Strona ukraińska wyraziła zainteresowanie wsparciem eksperckim w zakresie rolnictwa ekologicznego (w szczególności − system kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym). Wiceminister Bogucki potwierdził gotowość do dzielenia się polskimi doświadczeniami w tym obszarze,  podkreślając jednocześnie konieczność przestrzegania przez Ukrainę europejskich standardów i norm w zakresie rolnictwa ekologicznego. Jacek Bogucki potwierdził wolę rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, zarówno w zakresie intensyfikacji wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi jak i przekazywania wiedzy oraz doświadczeń dotyczących dostosowania ukraińskiego rolnictwa do wymogów i standardów unijnych, w tym dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności. Polski wiceminister zwrócił uwagę na znaczenie pogłębionej  współpracy w zakresie zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń. Podkreślił również, że Polsce zależy na dostępie do rynku ukraińskiego dla polskiego mięsa wieprzowego i jego przetworów. W tym kontekście Polska liczy na uznanie przez stronę ukraińską zasad regionalizacji, ustalonej w oparciu o przepisy UE zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.
Wizyta na targach BioFach była również okazją do spotkań z polskimi wystawcami i rozmów na temat stanu branży produktów ekologicznych w Polsce oraz perspektyw handlowych. Tematyka BioFach obejmuje wszystko to, co związane jest z żywnością wyprodukowaną metodami ekologicznymi, w tym surowce, półprodukty, komponenty, wyroby gotowe dla przemysłu rolno-spożywczego. Polskie firmy prezentują ofertę żywności ekologicznej oraz możliwości dynamicznie rozwijającego się polskiego rolnictwa ekologicznego.
W trakcie tegorocznej edycji targów na polskim stoisku prezentuje się 29 organizacji producentów żywności ekologicznej (Polska Izba Żywności Ekologicznej, Stowarzyszenie „Polska Ekologia”, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych „Ekołan” oraz Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych Św. Franciszka z Asyżu). Na polskim stoisku prowadzone będą pokazy kulinarne wykorzystaniem polskich certyfikowanych produktów ekologicznych oraz liczne degustacji dla odwiedzających.
Polska obecna jest na targach BioFach od roku 2005. Udział ma na celu  promowanie wysokiej jakości żywności i walorów tradycyjnej polskiej kuchni, co wiąże się z upowszechnianiem wizerunku, zwiększeniem rozpoznawalności oraz wzrostem zainteresowania produktami ekologicznymi na arenie międzynarodowej.

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Polska-na-targach-BioFach