Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych


W skali kraju ubiegły rok był dobry dla polskiego rolnictwa – tak podsumował wyniki produkcyjne naszego rolnictwa sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Wiceminister zaprezentował dziś wstępne podsumowanie sytuacji na głównych rynkach rolnych.
- W 2017 roku zwiększyliśmy produkcję prawie wszystkich surowców rolnych oprócz owoców – poinformował sekretarz stanu.
Wzrosła produkcja mięsa we wszystkich asortymentach: wołowiny, wieprzowiny i drobiu. Zbiory zbóż przekroczyły 32 mln ton.
- Również ceny uzyskiwane przez rolników były dla nich zadawalające, poza IV kwartałem – podkreślił Jacek Bogucki.
Sekretarz stanu zwrócił przy tym uwagę, że ocena odnosi się do skali całego kraju, gdyż należy pamiętać o niekorzystnych warunkach pogodowych, które dotknęły rolników z terenów północnej polski. Kilkaset milionów złotych zostało przeznaczone na pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku zjawisk atmosferycznych. Złożyliśmy też wniosek o pomoc ze środków Komisji Europejskiej.  Wiceminister poinformował również, że obserwowany pod koniec roku spadek cen rynku wieprzowiny nie był jednak tak głęboki jak na przełomie roku 2015 i 2016.
- Ta sytuacja utrzymuje się także w chwili obecnej, a wynika przede wszystkim ze zmniejszonego importu ze strony Chin i USA oraz ze wzrostu produkcji w Europie i wysokiego kursu złotówki – podkreślił sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Przedstawiając sytuację na podstawowych rynkach rolnych wiceminister zwrócił uwagę na wysoki udział exportu w produkcji rolnej: 92% w odniesieniu do wołowiny, czy 56% w sektorze drobiu.
- Jesteśmy uzależnieni od sytuacji światowej i europejskiej na poszczególnych rynkach co wynika z wysokiego udziału eksportu w naszej produkcji rolnej – podsumował wiceminister.
Sekretarz stanu zwrócił jednocześnie uwagę na podejmowane przez resort rolnictwa działania na unijnych forach, które już doprowadziły do udzielenia pomocy rolnikom w poprzednich latach w związku z trudną sytuacją na rynku mleka czy wieprzowiny. Poinformował ponadto o dalszych działaniach podejmowanych przez kierownictwo ministerstwa w Komisji Europejskiej o kolejne instrumenty pomocowe dla rolników w związku z niskimi cenami skupu świń oraz z występowaniem na terenie Polski wirusa ASF.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki podkreślił, że to głównie na naszym kraju spoczywa trud walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń. 


Informacja prasowa  https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Sytuacja-na-podstawowych-rynkach-rolnych