Z wizytą na Białorusi14 listopada br. sekretarz stanu Jacek Bogucki przebywał w Mińsku, gdzie wziął udział w Międzynarodowej Wystawie PRODEXPO 2017.
Najważniejszym punktem wizyty na Białorusi było spotkanie Jacka Boguckiego z pierwszym zastępcą ministra rolnictwa i wyżywienia Białorusi Leonidem Mariniczem. Wiceministrowie potwierdzili istotne znaczenie i potrzebę rozwoju polsko-białoruskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, w tym w zakresie wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi, a także kontaktów naukowych.
Podczas spotkania Jacek Bogucki ponowił istotne dla Polski postulaty we współpracy ze strona białoruską, w tym przede wszystkim w zakresie dostępu do rynku białoruskiego dla polskich produktów rolno-spożywczych (w szczególności produktów pochodzenia zwierzęcego i niektórych zwierząt). W tym kontekście wiceminister Marinicz potwierdził zapis zawarty w protokole VI posiedzenia polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa o braku zakazu importu z Polski na Białoruś wołowiny, przeżuwaczy i ich materiału genetycznego. Potwierdził też możliwość importu tych produktów z Polski na Białoruś na podstawie uzgodnionych już świadectw weterynaryjnych. Zaznaczył jednak, że niezbędnym warunkiem realizacji importu jest uzyskanie przez białoruskiego importera zezwolenia służb weterynaryjnych Białorusi. 
Białoruski wiceminister stwierdził ponadto, że w celu dalszego pogłębiania wymiany handlowej między naszymi krajami ważne jest wypracowanie zasad uwzględniających członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz Białorusi w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Podczas pobytu na PRODEXPO wiceminister Bogucki odwiedził stoiska Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, WPHI i Krajowej Izby Gospodarczej, a także uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej w ramach kampanii Smaki Europy-Jakość i Tradycja, która od 2016 r. realizowana jest na rynku białoruskim. 

Informacja prasowa https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Z-wizyta-na-Bialorusi