Uroczysta Sesja Rady Powiatu WysokomazowieckiegoO godzinie 1600 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XXXVI uroczysta Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V Kadencji. Sesja miała charakter uroczysty i związana była z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przewodniczący rady przywitała wszystkich zaproszonych gości wśród których nie zabrakło: Jacka Boguckiego Posła na Sejm RP, Bohdana Józefa Paszkowskiego - Wojewody Podlaskiego, Jerzego Leszczyńskiego - Marszała Województwa Podlaskiego, Prelegentów- prof. dr hab. Krzysztofa Sychowicza, prof. dr hab. Henryka Wnorowskiego, Dariusza Sapińskiego - Prezesa SM Mlekovita, ks. Edwarda Łapińskiego – Proboszcza Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem.  
Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Radnych Rad Miast i Gmin z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Przedsiębiorców z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Swoje przemówienie wygłosił Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki. Na wstępie podziękował samorządowcom za organizację obchodów wydarzeń historycznych na terenie naszego powiatu, które upamiętniają 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedstawił również swoje refleksje na temat tych wydarzeń. Podziękował dyrektorom i kierownikom jednostek za pracę na rzecz powiatu a w sposób szczególny wszystkim radnym Rady Powiatu Wysokomazowieckiego za 4 lata ciężkiej, mozolnej pracy, dzięki której powiat wysokomazowiecki ma na terenie kraju ugruntowaną wysoką pozycję.

W związku z tą piękną rocznicą wszyscy obecni na uroczystości podpisali deklarację 100 lat niepodległej - przesłanie dla przyszłych pokoleń. Treść przesłania odczytał Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.

W dalszej części uroczystości prelegenci prof. dr hab. Krzysztof Sychowicz wygłosił prelekcję  „Historia odzyskania niepodległości”  a prof. dr hab. Henryk Wnorowski na temat „Patriotyzm gospodarczy 100 lat temu i dzisiaj”.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, Dariusz Sapiński Prezes SM Mlekovita oraz Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie.
Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

Informacja prasowa  https://wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/100-lecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-uroczysta-sesja-rady-powiatu-wysokomazowieckiego-v-kadencji.html