Kolejna oddana droga


Niecodzienny powód do radości mieli mieszkańcy miejscowości Kaczyn Stary,  Święck  Strumiany i Dąbrowa Cherubiny. Na uroczystym spotkaniu została im przekazana i poświęcona wybudowana na koniec 2018 roku droga na którą oczekiwali od kilku lat i która dla nich była bardzo ważną i potrzebną inwestycją. Droga od Kaczyna Starego do Dąbrowy Cherubin o długości 2293 mb, o wartości 2.414.747,46 zł wykonana została w ramach „ Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” i uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.025.639,26 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Na uroczyste otwarcie licznie przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście a wśród nich między innymi Poseł na Sejm RP Pan Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka i Radni Rady Miejskiej w Czyżewie.
Po przecięciu wstęgi i poświęceniu drogi przez ks. kan. Andrzeja Stypułkowskiego Proboszcza Parafii w Dąbrowie Wielkiej był czas na podsumowanie inwestycji i podziękowania. W imieniu mieszkańców słowa podziękowania skierował do Burmistrza i gości sołtys wsi Kaczyn Stary Pan Stanisław Kaczyński. Podkreślił, że jest to ważna dla nich inwestycja, z której korzystać będą mieszkańcy kilku wiosek, w szczególności należących do Parafii w Dąbrowie Wielkiej. Pani Burmistrz natomiast w swoim wystąpieniu podziękowała Panu Posłowi i Panu Wojewodzie za wsparcie nie tylko tej inwestycji ale także innych inicjatyw realizowanych z programów rządowych. Mieszkańcom zaś podziękowała za wsparcie  i współpracę przy realizacji zadania, życząc satysfakcji i bezpiecznego korzystania z nowej drogi.

Źródło:  http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=386&sub=210&dzialy=386&akcja=artykul&artykul=2774