Obrady Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Białowieży


Wybór przewodniczącego i członków zarządu ZGWWP, prezentacja programu Energia Plus – to jedne z głównych punktów XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Obrady odbyły się 7 lutego br. w Białowieży, a uczestniczyli w nich m.in. wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, posłowie na Sejm RP Mieczysław Baszko, Dariusz Piontkowski, Jacek Bogucki i Kazimierz Gwiazdowski, z-ca prezesa WFOŚiGW Magdalena Tymińska, a także podlascy samorządowcy – przedstawiciele gmin zrzeszonych w ZGWPP. Gościem specjalnym spotkania była Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. 
Samorządowcy wybrali nowe władze Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
Przewodniczącym związku został  wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć. Zastąpił na stanowisku Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin, który tę funkcję sprawował przez 20 lat.
Grzegorz Jakuć w tajnym głosowaniu otrzymał 51 głosów, a Mirosław Lech 31.
Wybrano również członków zarządu związku  - zostali nimi  Piotr Kłys ( wójt gminy Łomża) , Zbigniew Karwowski ( burmistrz Moniek) , Ewa Kulikowska ( burmistrz Sokółki)  i Raisa Rajecka (wójt gminy Bielsk Podlaski).
Rozszerzenie definicji  prosumenta,  ulgi podatkowe i dogodne formy zakupu – Jadwiga Emilewicz przedstawiła założenia programu Energia Plus. Założeniem programu   jest pozyskiwanie energii  przy wykorzystanie nowoczesnych technologii ( m.in. instalacji fotowoltaicznych) w oparciu o model prosumencki czyli taki, w którym odbiorca kupuje energię, z drugiej strony produkuje  ją na własne potrzeby, a nadwyżkę sprzedaje do sieci.
Jak podkreślała minister Emilewicz, program Energia Plus zakłada rozszerzenie statusu prosumenta – teraz będą to nie tylko odbiorcy indywidualni, ale też samorządy i małe i średnich przedsiębiorstwa.
- To w długiej perspektywie pozwoli planować  budżety gospodarstw  domowych, jednostek samorządu terytorialnego  i budżet małych i średnich przedsiębiorstw bez względu na wahania cen energii.
Ulgi prosumenckie. Jadwiga Emilewicz przypomniała, że od 1 stycznia br. odbiorcy indywidualni mogą odliczać od podatku koszty związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej. Resort zapowiada kolejne ulgi.
- Chcemy te ulgi rozszerzyć także na podatek VAT, czyli na wszystkie usługi związane z kosztami instalacji fotowoltaiki .
Minister poinformowała też, że trwają prace  nad przygotowani  specjalnych produktów bankowych  przeznaczonych dla uczestników programu Energia Plus.
- Zakup instalacji fotowoltaicznej  np. na dom wielkości 127 m2 to koszt pomiędzy 20- 27 tyś zł.
Przy dobrze skonstruowanym produkcie bankowym koszty kredytu na zakup takiej instalacji mogą być spłacane nie z konta klienta, a z oszczędności jakie ma z tytułu opłat za energię elektryczną. Powołany przez premiera Morawickiego zespół ds. energetyki prosumenckiej ( na czele którego stoi Jadwiga Emilewicz) opracowuje plan zmian legislacyjnych koniecznych do wprowadzenia tego typu instrumentów finansowych.  Plan ma zostać przedstawiony do końca lutego. 
  - Projekt Energia Plus to ogromna szansa nie tylko dla województwa podlaskiego, ale dla całej ściany wschodniej, gdzie  usieciowienie energetyczne jest stosunkowo słabe – podkreślała minister - dlatego rozwój energetyki prosumenckiej na tych obszarach jest korzystny i dla tych którzy ten status zdobędą,  ale też dla bilansu energetycznego Polski.
Na ten aspekt zwrócił  uwagę wicemarszałek Stanisław Derehajło, który korzyści dla regionu z programu Energia Plus określił jako „krok milowy”.
-  To co się wydarzyło i to co się będzie działo  jeśli chodzi o energię odnawialną, to jest krok milowy nie tylko dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, ale przede wszystkim dla samorządów.
Poseł Mieczysław Baszko podkreślił, że województwo potrzebuje odnawialnych źródeł energii, a bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z filarów rozwoju naszego regionu. (ak)

Źródło: http://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/obrady-zwiazku-gmin-wiejskich-wojewodztwa-podlaskiego.html