Regionalne Konsultacje Niezależność i Rozwój Kół Gospodyń Wiejskich

1 marca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na zaproszenie Posła Kazimierza Gwiazdowskiego oraz Wiceministra Inwestycji i Rozwoju Andżeliki Możdżanowskiej odbyło się spotkanie ,,Regionalne Konsultacje Niezależność i Rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw".
W konsultacjach wzięli udział Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki, Wicewojewoda Podlaski, Jan Zabielski, przedstawiciele ARiMR, Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Podczas dyskusji ze zgromadzonymi członkami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu wysokomazowieckiego oraz powiatów sąsiednich poruszono zagadnienia związane m.in. z wsparciem finansowym „Sercem z KGW”, przyszłością KGW, działalnością+, wydatkami i rozliczeniami.
Pod koniec ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy wprowadziły zmiany w funkcjonowaniu kół, które zyskały m.in. osobowość prawną i możliwość ubiegania się o dotacje. 
Ustawa określa, że koło ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Ma ono być niezależne od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.  Zgodnie z ustawą KGW mogą pozyskiwać pieniądze ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności – także gospodarczej, dochodów z majątku koła i z ofiarności publicznej. Dochody przeznaczone na działalność statutową koła są zwolnione z podatku dochodowego i podatku VAT (do 200 tys. zł) oraz objęte są uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów (przychód do 100 tys. zł). Dodatkowo koła mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.


Źródło: https://wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/regionalne-konsultacje-niezaleznosc-i-rozwoj-kol-gospodyn-wiejskich.html