Obchody Święta Wojska Polskiego w Hajnówce
Każdego roku 15 sierpnia szczególną uwagę kierujemy w stronę tych, którzy pozostają w gotowości do obrony swojej Ojczyzny i jej obywateli. Służbom wojskowym zawdzięczamy narodowe poczucie bezpieczeństwa. Według badań statystycznych to wojsko należy do instytucji publicznych obdarzanych największym zaufaniem społecznym (ponad 70% Polaków). Tego dnia powracamy myślami do ważnych dat historycznych zapisanych na kartach historii Polski. Upamiętniamy walczących, bohaterów zwycięskiej bitwy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku tzw. Bitwy Warszawskiej, inaczej „Cudu nad Wisłą“. Tradycją tego święta jest Msza Święta odprawiana w warunkach polowych w intencji poległych na polu chwały. Tak też było w Hajnówce.

Źródło:  http://www.hajnowka.pl/miasto-i-okolice/aktualnosci/wydarzenia/12268-obchody-swieta-wojska-polskiego-w-hajnowce-2019.html