Uroczystości w Kuczynie8 września w Kuczynie odbyły się Dożynki Gminy Klukowo połączone z jubileuszem 600-lecia parafii Zmartwychwstania Pańskiego i 65-lecia powstania OSP w Kuczynie. Podczas części oficjalnej zostały wręczone medale i awanse Strażakom OSP w Kuczynie. Podczas trwania imprezy odbyły się również V Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi.