Wizyta Wiceministra Infrastruktury
Po oficjalnym podpisaniu zgody na ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi krajowej nr 66
tzw. przejście przez Wysokie Mazowieckie - odcinek ok. 4 km od granic miasta do Mystek Rzym, Pan Rafał Weber, wiceminister Infrastruktury odwiedził Wysokie Mazowieckie.