Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej relacji Wysokie Mazowieckie - Czyżew
 30 września w miejscowości Dąbrowa Wielka przedstawiciele władz powiatu, rządu, parlamentu oraz lokalnych samorządów dokonali oficjalnego otwarcia wyremontowanej drogi powiatowej relacji Wysokie Mazowieckie - Czyżew. Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 31 mln złotych, została zrealizowana dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa oraz przy współpracy powiatu, gmin Szepietowo, Czyżew, Wysokie Mazowieckie i miasta Wysokie Mazowieckie. Uroczystość połączona była z nadaniem imienia Narodowych Sił Zbrojnych rondu w Dąbrowie Wielkiej.

 

Źródło:  https://wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/uroczyste-otwarcie-przebudowanej-drogi-powiatowej-na-odcinku-wysokie-mazowieckie-dabrowa-moczydly.html