Czas Lokalnych Inwestycji

A teraz więcej szczegółów. Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorządy będą mogły zrealizować następujące inwestycje. Cieszę się, że możemy pomagać naszym mieszkańcom!

✅Gmina Białowieża
• przebudowa układu dróg gminnych w Białowieży wraz z oświetleniem ulicznym – 984 000 zł;
• termomodernizacja Urzędu Gminy, w którym mieści się również Ośrodek Kultury i Biblioteka – 
  1 000 000 zł
✅Gmina Boćki
• przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w  Boćkach – 96 000 zł;
• poprawa gospodarki wodno – ściekowej – 355 000 zł;
• utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Gminie Boćki - 462 877 zł
✅Gmina Ciechanowiec
• remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz Budynku Szkoły Podstawowej w   Łempicach - 3 000 000 zł
✅Gmina Czeremcha
• rozbudowa systemu sieci kanalizacji na terenie Czeremchy - 500 000 zł
✅Gmina Czyżew
• budowa przedszkola miejsko – gminnego w Czyżewie – 3 000 000 zł
✅Gmina Dziadkowice
• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach – 500 000 zł
✅Gmina Grodzisk
• budowa sieci wodociągowej, rozbudowa stacji uzdatniania wody – 500 000 zł
✅Gmina Hajnówka
• przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Dubinach – 800 000 zł
✅Gmina Kobylin-Borzymy
• zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) na terenie Gminy 
✅Kobylin-Borzymy – 720 000 zł;
• przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły podstawowej na Gminne Centrum Kultury w miejscowości Kobylin-Borzymy – 1 500 000 zł
✅Gmina Nowe Piekuty
• zakup nowego wozu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Nowe Piekuty – 500 000 zł
✅Gmina Orla
• przebudowa drogi gminnej Czechy Zabłotne - Pawlinowo - 416 000 zł
✅Gmina Perlejewo
• zakup autobusów, budowa wiat przystankowych oraz centralnego przystanku autobusowego – 2 000 000 zł
✅Gmina Sokoły
• budowa wielofunkcyjnego obiektu targowo-wystawienniczego – 4 000 000 zł
✅Gmina Szepietowo
• budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie – 2 000 000 zł
✅Gmina Wysokie Mazowieckie
• rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej – 2 000 000 zł
✅Miasto Wysokie Mazowieckie
• przebudowa infrastruktury drogi krajowej nr 66 w obrębie administracyjnym miasta Wysokie Mazowieckie - 3 000 000 zł
✅Powiat Siemiatycki
• modernizacja części szkolnej i internatu ZST w Czartajewie - 4 000 000 zł
✅Powiat Wysokomazowiecki
• kompleksowa przebudowa czterech kondygnacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - 5 000 000 zł