Cas Lokalnych Inwestycji 

Cieszę się, że mogę przekazać naszym mieszkańcom dobrą wiadomość. Dzięki wspólnym działaniom środki z RFIL trafią do naszych gmin i powiatów!
 
Gmina Boćki 913 877‚00 zł
Gmina Białowieża 1 984 000,00 zł
Gmina Ciechanowiec 3 000 000,00 zł
Gmina Czeremcha 500 000,00 zł
Gmina Czyżew 3 000 000,00 zł
Gmina Dziadkowice 500 000,00 zł
Gmina Grodzisk 500 000,00 zł
Gmina Hajnówka 800 000,00 zł
Gmina Orla 416 000,00 zł
Gmina Kobylin Borzymy 2 220 000,00 zł
Gmina Nowe Piekuty 500 000,00 zł
Gmina Perlejewo 2 000 000,00 zł
Gmina Sokoły 4 000 000,00 zł
Gmina Szepietowo 2 000 000,00 zł
Gmina Wysokie Mazowieckie 2 000 000 zł
Miasto Wysokie Mazowieckie 3 000 000,00 zł
Powiat Siemiatycki 4 000 000,00 zł
Powiat Wysokomazowiecki 5 000 000,00 zł