Wizytacja w Muzeum Ziemi Czyżewskiej 

Muzeum Ziemi Czyżewskiej odwiedzili dostojni goście. Wśród zaproszonych osób znalazł się Wiceminister Edukacji i Nauki Pan Dariusz Piontkowski, Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka i pracownik Oddziału IPN w Białymstoku Pan dr hab. Krzysztof Sychowicz.

W towarzystwie Burmistrza Czyżewa Pani Anny Boguckiej oraz Senatora RP Pana Jacka Boguckiego goście zwiedzili pomnik – wagon upamiętniający zesłanych na Sybir mieszkańców Gminy Czyżew. Zwiedzający podziwiali eksponaty zgromadzone w zabytkowym budynku dworca, obrazujące historię Ziemi Czyżewskiej, które wyróżniają się nowatorską formą ekspozycji. Dostojni goście gratulowali władzom gminy pomysłu utworzenia Muzeum Ziemi Czyżewskiej, który jest jedyną taką izbą muzealną w regionie, co dzień umożliwiającą przejeżdżającym i mieszkańcom gminy poznanie jej historii.
 

Zdjęcia oraz tekst pochodzą ze strony Urzędu Miejskiego w Czyżewie