XXI Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie 

 28 czerwca odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Czyżewie, na której radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czyżewa z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. W sesji wzięli udział również: Senator RP Pan Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  brygadier  mgr inż. Adam Frankowski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem młodszy inspektor  Adam Mojsa.

Na początku posiedzenia Pani Burmistrz przedstawiła informację o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym od 17 kwietnia do 27 czerwca 2021 r.

W dalszej części zaprezentowane zostały najważniejsze informacje zawarte w Raporcie o stanie Gminy Czyżew za 2020 r oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czyżew za 2020 r., zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej. Pani Burmistrz szczegółowo omówiła dochody i wydatki z wyszczególnieniem zrealizowanych w ubiegłym roku inwestycji. 

 

Zdjęcia oraz tekst pochodzą ze strony Urzędu Miejskiego w Czyżewie