Odsłonięcie Pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920

 




Pomnik powstał w hołdzie bohaterskim obrońcom ojczyzny przed najazdem bolszewickim, w 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”.
Uroczystość osłonięcia pomnika odbyła się 12 sierpnia br. roku w Jabłonce Kościelnej poprzedzona mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Michała Archanioła.
Wójt Krzysztof Krajewski wraz z Przewodniczącym Rady Sławomirem Janem Misiewiczem dokonali uroczystego odsłonięcia pomnika, a następnie ks. Stanisław Ołów proboszcz parafii dokonał poświęcenia.
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej w tym: Pan Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Bogucki – Senator RP, Pani Aleksandra Szczudło – Poseł RP, Pan Stefan Krajewski – Poseł RP, Pan Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Pan Marek Malinowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego z Panem Łukaszem Siekierko – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego. Pan Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki oraz Pan Waldemar Kikolski – Wicestarosta Wysokomazowiecki jak również przedstawiciele lokalnych samorządów, duchowieństwa, służb mundurowych, radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie. Zaproszeni goście złożyli kwiaty i gratulacje władzom samorządu gminnego.

Samorząd gminy Wysokie Mazowieckie postanowił wznieść pomnik w miejscowości Jabłonka Kościelna, w miejscu krwawych walk stoczonych w dniach 2-4 sierpnia 1920 roku. Monument powstał z inicjatywy Krzysztofa Krajewskiego Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, którą wsparł Sławomir Jan Misiewicz przewodniczący Rady Gminy Wysokie Mazowieckie. Architekt Pan Dariusz Kraszewski przygotował koncepcję pomnika oraz sprawował nadzór autorski. Projekt budowlany sporządziła Pani Adela Lisiewicz. Głównym wykonawcą pomnika był Zakład Kamieniarski Pana Zygmunta Świątkowskiego. Grafikę tablicy wykonał Pan Stanisław Szcześniak, a rzeźbę orła ks. Michał Jerzy Dłutowski. Prace ziemne, w tym zbrojone fundamenty oraz ułożenie kostki granitowej wykonała Firma Jan Usługi Remontowo-Budowlane Janusza Jabłońskiego, a zagospodarowanie otoczenia pomnika Firma „RAFI” Rafała Rudnika.


Źródło Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie