Przekazanie nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych

 14 sierpnia w Kuczynie odbył się apel z okazji przekazania lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych jednostkom OSP w Trojanowie i Kuczynie.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Jacek Bogucki – Senator RP, Minister Jolanta Rusiniak, Łukasz Siekierko oraz Jerzy Leszczyński - Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, Druh Andrzej Koc – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa podlaskiego, bryg. Adam Frankowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, st. kpt. Wojciech Sokołowski – Dowódca JRG w Wysokiem Mazowieckiem, Piotr Uszyński – Wójt Gminy Klukowo, ksiądz Jerzy Kaczyński – proboszcz parafii w Kuczynie, Radni Gminy Klukowo, przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Wyszonk Kościelnych, Klukowa, Piętk-Gręzk, Kuczyna i Trojanowa. Dzięki nowym pojazdom zwiększył się potencjał ratowniczo – gaśniczy jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Klukowo a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powiatu.


Źródło OSP Kuczyn