Otwarcie drogi krajowej 66


 W piątek 21 października 2022r w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się uroczyste otwarcie drogi krajowej 66 – 1 Maja. 

Podczas uroczystości na dwóch z trzech nowych rond odsłonięto tabliczki z nadanymi imionami. Pierwsze z nich, położone u zbiegu ulic 1. Maja, Zambrowskiej oraz Kościelnej nosi imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego, natomiast drugie, położone u zbiegu ulic Długiej i 1. Maja otrzymało imię Pawła Tadeusza Alfreda Sulatyckiego. Wśród osób, które uroczyście odsłoniły tabliczkę z imieniem tego drugiego ronda był 89-letni syn patrona ronda – kpt. Zbigniew Sulatycki. Cała inwestycja objęła przebudowę ponad 4 km konstrukcji drogi krajowej nr 66 do nośności 11,5 tony na oś. Wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 7 metrów (z budową lewoskrętów na skrzyżowaniach zwykłych), przebudowano istniejące skrzyżowania z drogami poprzecznymi, wybudowano nowy most nad rzeką Brok oraz trzy nowe ronda.

Poza przebudową konstrukcji drogowej w ramach inwestycji wykonano nowe chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo–rowerowe, przejścia z tzw. azylem dla pieszych oraz wysepki kanalizujące ruch. Pojawiły się kamienne krawężniki oraz nowoczesne, energooszczędne latarnie uliczne. Przebudowaniu uległa cała infrastruktura techniczna, w tym oświetlenie drogowe, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, sieci elektroenergetyczne, kanał technologiczny.

W ramach porozumienia, Miasto Wysokie Mazowieckie, które na swój koszt wykonało dokumentację tej drogi, zapłaciło za wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągu, kanału ciepłowniczego oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Koszt po stronie samorządu wyniósł ok. 9 mln zł, z czego 3 mln zł pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 1,2 mln zł.

Cała inwestycja rozbudowy DK66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie wyniosła prawie 50 mln zł.

 

Cały materiał na stronie  Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie