Bielsk Podlaski

 
Dziś Tłusty Czwartek w Bielsku Podlaskim. Dzięki gościnności Pani Wójt Raisy Rajeckiej spotkaliśmy się z samorządowcami i właścicielami zabytków w sprawie Rządowego Programu ochrony Zabytków.
Była też okazja by wręczyć symboliczne czeki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.