Wysokie Mazowieckie


 

17.02. w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem spotkaliśmy się z samorządowcami
oraz właścicielami zabytków w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ponieważ ostatnio zostały przyznane kolejne środki na budowę dróg przekazaliśmy też Panu Staroście, Burmistrzom i Wójtowi symboliczne czeki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.