Hajnówka
Dzięki gościnności Pana Starosty Andrzeja Skiepko spotkaliśmy się z samorządowcami i właścicielami zabytków w sprawie Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków.
Była też okazja by wręczyć symboliczne czeki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.