10 lutego 2023 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim w 2022 roku.

Podziękowałem  strażakom PSP i OSP za ich służbę i niesienie pomocy wszędzie gdzie jest potrzebna.

 

Zdjęcia: Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku