24 lipca w Bielsku Podlaskim przekazaliśmy dobre informacje o dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwotą 13,5 mln zł na 20 inwestycji we wszystkich gminach powiatu bielskiego!

Cieszę się że mogłem wesprzeć te wnioski dotyczące zabytków świeckich, kościołów, cerkwi nawet synagog.