W Hajnówce przekazaliśmy symboliczne promesy na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwotą 12,5 mln zł na 29 inwestycji we wszystkich gminach na ręce zarządców obiektów, Starosty Hajnowskiego, burmistrzów i wójtów.
Cieszę się, że także tu mogłem wesprzeć te wnioski dotyczące zabytków świeckich, kościołów i cerkwi.