W ramach Podlaskiego Forum Gospodarczego na zaproszenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku rozmawialiśmy o wyzwaniach stojących przed Podlasiem.