Po wielu latach pracy w Urzędzie Miejskim w Czyżewie na zasłużoną emeryturę odchodzi 3 pracowników- sekretarz pan Andrzej Załuski, kierownik GOPS pani Maria Marciniak i inspektor pan Mirosław Kryński. Na spotkaniu ze wszystkimi pracownikami a dodatkowo jeszcze na sesji Rady Miejskiej w Czyżewie miałem okazję jako pierwszy wójt wraz z wieloletnim Burmistrzem Czyżewa a obecnie Senator Anną Bogucką, podziękować im za wieloletnią pracę na rzecz naszego Urzędu i mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za te wszystkie lata pracy i włożony trud w prawidłowe funkcjonowanie Urzędu a także niesienie pomocy naszym mieszkańcom.