Wystąpienie posła Jacka Boguckiego z dnia 3 marca 2011 roku

Wystąpienie z dnia 3 marca 2011 roku:

Poseł Jacek Bogucki: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Od razu przejdę do pytań. Dlaczego po trzech latach waszych rządów wykorzystanie, zapisanych jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, prawie 500 mln środków unijnych na gospodarkę wodną według danych wynosi 1,15%? Dlaczego od trzech lat zmniejszane są środki na utrzymanie melioracji podstawowych i wsparcie dla spółek wodnych?

W 2009 r. zmniejszyliście dotacje, ograniczając wydatki budżetowe, i do tej pory wojewódzkie zarządy melioracji nie mają pieniędzy na koszenie, na odmulanie głównych rowów i cieków, a bez tego degradują się i melioracje szczegółowe. Kto choć trochę się na tym zna, powinien o tym wiedzieć.

Sejmik podlaski rządzony przez PO i PSL napisał w swoim stanowisku tak: W tej sytuacji stanowczo sprzeciwiamy się niesprawiedliwemu, nieprzemyślanemu i niepoważnemu traktowaniu województwa podlaskiego i żądamy przywrócenia dotacji na realizację zadań w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, rozdział: Melioracje wodne. To wasz sejmik, przez was rządzony, tak napisał.

I ostatnie pytanie: Czy stanowisko ministra Sawickiego przedstawione na spotkaniu, na którym byłem ja i byli rolnicy - że nie będzie więcej pieniędzy na melioracje, bo 30 ha prywatnej ziemi ministra Sawickiego nie jest zmeliorowanych - jest oficjalnym stanowiskiem rządu w tej sprawie? Dziękuję.