Bezpieczeństwo żywnościowe Polski


Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas debaty
– Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest podstawowym obowiązkiem każdego państwa, a zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce wpisane jest w strategię bezpieczeństwa narodowego – mówił sekretarz stanu Jacek Bogucki, podczas debaty na temat bezpieczeństwa żywnościowego.
Spotkanie odbyło się w miniony czwartek i było kolejnym w ramach cyklu debat otwartych, organizowanych przez miesięcznik „Polityka Polska”.
Podczas dyskusji podkreślano, że z bezpieczeństwem żywnościowym wiąże się pojęcie samowystarczalności żywnościowej kraju, ogólnie opisywane jako zdolność całej gospodarki – zarówno rolnictwa (surowce), przemysłu spożywczego (zdolności przetwórcze), jak i  innych sektorów (w tym handlu) – do pokrycia krajowego popytu na żywność.
Sekretarz stanu podkreślił, że analiza samowystarczalności żywnościowej Polski na poziomie całego sektora rolno-spożywczego oraz poszczególnych jego działów świadczy o tym, że Polska jest samowystarczalna żywnościowo.
Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało dodatkowo zwiększenie naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Problematyka ta zajmuje bardzo ważne miejsce we Wspólnocie, zwłaszcza przy ustanawianiu WPR. – Wysoki poziom produkcji rolnej, liberalizacja handlu, dochody mieszkańców oraz rozwój przetwórstwa i handlu spowodowały, że dyskusja nad bezpieczeństwem żywnościowym skupia się w coraz większym stopniu nad zapewnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności – zaznaczył Jacek Bogucki.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Bezpieczenstwo-zywnosciowe-Polski