Konferencja w Krzyżewie
Pierwszego maja odbyła się zorganizowana przez Powiatową Podlaską Izbę Rolniczą i Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie konferencja na temat: Problemy bieżące rolnictwa a szanse i zagrożenia w jego rozwoju w regionie podlaskim.