Spotkanie z przedstawicielami Światowego Związku Rynków HurtowychFot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z przedstawicielami Światowego Związku Rynków HurtowychFot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z przedstawicielami Światowego Związku Rynków Hurtowych

18 maja 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela oraz sekretarza stanu Jacka Boguckiego z przedstawicielami Światowego Związku Rynków Hurtowych (WUWM) na czele z prezesem Związku Manuelem Estrada-Nora oraz prezesem Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe Grzegorzem Hempowiczem.
Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z organizacją i funkcjonowaniem rynków hurtowych oraz wymianie doświadczeń wynikających z ich działalności.
Minister rolnictwa przedstawił zebranym historię powstania rynków hurtowych w Polsce i podkreślił ich wagę w dystrybucji artykułów rolno-spożywczych. Rynki hurtowe dla producentów rolnych są istotnym miejscem sprzedaży produktów. Dzięki ofercie świeżych produktów oraz stworzonych odpowiednich warunków zapewniających bezpieczny obrót żywności, rynki hurtowe przeciwstawiają się rosnącej konkurencji. Przypomniał, że ostatnio zmieniła się struktura właścicielska rynków hurtowych powstałych w ramach programów rządowych oraz, że ubiegłych latach powstał projekt ustawy o rynkach rolnych i czy nie należałoby powrócić do tego tematu. Nie ma bowiem przepisów szczególnych regulujących działalność rynków hurtowych, w tym określających ich definicję.
Prezes Światowego Związku Rynków Hurtowych podziękował za zaproszenie i podkreślił pozytywną rolę wsparcia ze strony rządowej dla funkcjonowania rynków hurtowych w Polsce. Zaprezentował rolę i misję Związku. Podkreślił, że rozwój rynków hurtowych w Polsce nastąpił bardzo szybko. Przedstawił rolę, często niedocenianą, jaką rynki hurtowe pełnią w zaopatrzeniu miast w żywność.
Minister podsumowując podkreślił, że liberalizacja rynku żywnościowego i głębokie zmiany jakie nastąpiły w marketingu żywności mają decydujący wpływ na rolę i miejsce rynków hurtowych w kanałach dystrybucji. Zaproponował spotkanie w celu przedyskutowania perspektyw rozwoju rynków hurtowych, w tym rozwiązań prawnych. Zaprosił przedstawicieli Związku do współpracy w celu wymiany informacji nt. doświadczeń funkcjonowania rynków, w tym stosowanych rozwiązań systemowych oraz rozważenie poddania pod dyskusję na forum UE problematyki organizacji rynków hurtowych. Zaproponowano zorganizowanie wspólnej konferencji poświęconej funkcjonowaniu rynków hurtowych, na którą zaproszeni będą przedstawiciele polskich i europejskich rynków hurtowych.
WUWM skupia członków z 42 państw, w tym Polskę reprezentuje 7 rynków hurtowych. Misją Związku jest m. in. jest promocja rynków hurtowych, które pełnią istotną rolę w dystrybucji różnorodnej gamy wysokiej jakości świeżych produktów żywnościowych, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen i najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności i usług w społeczności międzynarodowej.

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-z-przedstawicielami-Swiatowego-Zwiazku-Rynkow-Hurtowych