Dobry Rok w Rolnictwie - Sukcesy ARR

Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas konferencji prasowej prezentującej sukcesy ARR w minionym roku
ARR podjęła w tym roku interwencję na wielu rynkach rolnych. Wspierała m.in. producentów wieprzowiny, mleka, owoców i warzyw, odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), masła etc. Łącznie wypłaciła ponad 1,2 miliarda zł.
W ramach nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny ARR wypłaciła z budżetu unijnego i krajowego ponad 245 mln zł.W ramach embarga wypłacono kolejne 573,5 mln zł. Wycofano 313,3 tys. ton produktów, w tym 283 tys. ton jabłek.Obecnie jest realizowana kolejna transza embarga.W związku z trwającą od lipca 2015 r. trudną sytuacja na rynku mleka ARR realizuje interwencyjne zakupy OMP.Udzielane są dopłaty do prywatnego przechowywania masła lub odtłuszczonego mleka w proszku.
Tymi danymi podsumowali ostatni rok działalności Agencji Rynku Rolnego na konferencji prasowej #DobryRokwRolnictwie sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki, oraz prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski.
– Agencja radzi sobie doskonale,zważywszy na sytuację, jaką zastaliśmy w ARR oraz sytuację geopolityczną – powiedział Jacek Bogucki. Działania interwencyjne są przeprowadzane sprawnie dzięki stworzonemu systemowi, umiejętności organizowania kontroli oraz doskonałemu systemowi finansowania wypłat. Agencja jest przygotowana do działań w zakresie promowania polskiej żywności. Od tego roku promujemy ją na rynkach światowych pod hasłem „Polska smakuje” we wszystkich językach świata. Przedsiębiorcy już są przekonani, że warto na targach prezentować się na wspólnym stoisku, aby promocja na odległych rynkach była skuteczna.
Na rynku krajowym są realizowane zadania ze środków funduszy promocji według zmienionych przepisów, tak aby efektywność tych środków była jeszcze większa. Pakiet środków unijnych pozyskany z KE dzięki działaniom ministra Krzysztofa Jurgiela jest przeznaczony dla polskich rolników, których sytuacja jest najtrudniejsza.Środki tepozwolą na przeprofilowanie produkcji gospodarstw tak, aby w jak największym stopniu stabilizować sytuację na rynkach. Te działania wspierające i stabilizujące ma prowadzić właśnie ARR.
Agencja prowadzi działania promocyjne, interwencyjne oraz działania związane z pomocą żywnościową dla najbardziej potrzebujących.Realizowane przez ARR programy dla szkół („Mleko w szkole” i „Warzywa i owoce w szkole”) są wspieraneprzez działania edukacyjne związane z kształtowaniem dobrych nawyków żywieniowych – stwierdził w swoim wystąpieniu prezes ARR Łukasz Hołubowski. Zrealizowano w ARR z sukcesem przyjęcie ponad 120 tys. wnioskówowsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przetworzyliśmy je i wypłaciliśmy 309 tys. przelewów. To działanie wykonaliśmy przed zakończeniem wszystkich terminów. Podobnie w kolejne transze związane z embargiem wypłacamy nie po zakończeniu programu, ale już w trakcie jego realizacji. Na 12 tys. wniosków, aż 2,5 tys. przyjęliśmy drogą elektroniczną, co było dużym ułatwieniem dla obu stron, bo wszystkich beneficjentów obsłużyliśmy w ciągu trzech godzin.
Wszystkie działania ARR służą wsparciu producentów mleka – nawet program „Mleko w szkole”, a z funduszy programu Pomoc Żywnościowa są kupowane sery i przetwory mleczne dla najbardziej potrzebujących. Te wszystkie działania są sfinansowane za prawie 1,5 mld złotych. W efekcie mamy powolne wyjście z kryzysu na rynku mleka.
Realizowane są wszystkie programy dopłat do materiału siewnego, prywatnego przechowywania masła, OMP i wieprzowiny. Na rynku polskim ARR chce wzmocnić znaczenie polskich produktów, tak aby konsument zwrócił uwagę przy zakupie, czy jest to produkt polski, czy wyprodukowany w innym kraju. Jest szansa na wykorzystanie odrodzenia się patriotyzmu konsumenckiego.
ARR udaje się na targach zagranicznych zgromadzić w jednym miejscu cały sektor przetwórców i producentów – np. mięsnych. Obecnie rynek mleczny chce się pokazywać jako silny partner w podobny sposób. Organizujemy w ARR szkolenia dla eksporterów na rynki trzecie, a także spotkania B2B i przygotujemy misje gospodarcze, na którezapraszamy partnerów i importerów. Otworzyliśmy dla beneficjentów „Strefę inspiracji”, w której eksperci udzielają wskazówek i porad w zakresie komunikacji i promocji.
– Szeroki zakres działania ARR jest dostosowany do aktualnych potrzeb rynku rolnego, rynku wina, OZE i innych– powiedział prezes Hołubowski. Mimo to w znaczący sposób, dzięki informatyzacji składania wniosków, udało się w tym roku ograniczyć liczbę biur, kierowników oraz samodzielnych stanowisk w agencji. Stworzone zostały odpowiednie zespoły, które szybko potrafią się wdrażać w mechanizmyinterwencyjne, a liczba procedur została zmniejszona ponad trzykrotnie. Wszystkie te działania zostały już zaudytowane i mają odpowiednie certyfikaty. W przyszłym roku jeszcze większa liczba mechanizmów ma być obsługiwana w formie elektronicznej, co znacznie ułatwi beneficjentom kontaktz ARR.
Wiceminister Jacek Bogucki powiedział, że MRiRW stara się w KE o uruchomienie nowych mechanizmów, które pozwolą na zwiększenie pomocy dla producentów owoców i warzyw. Trwają także starania o wsparcie producentów trzody chlewnej.Te sektory ucierpiały najbardziej z powodu rosyjskiego embarga. Chcemy wspierać tych, którzy chcą zmienić profil produkcji i odejść od sektorów, które są wrażliwe na embargo. Chcemy wspierać przejście do sektorów, które mogą przynosić lepsze dochody – nawet w dalszej perspektywie, np. w produkcji wołowiny. Na te działania będą przekierowane środki zarówno krajowe, jaki i unijne.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/DobryRokWRolnictwie-SukcesyARR