Rozmowy polsko-kenijskie

Foto. Sekretarze stanu Andrew Tuimur i Jacek Bogucki w trakcie rozmów polsko-kenijskich
Sekretarz stanu Jacek Bogucki przyjął dziś sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Hodowli i Rybołówstwa Republiki Kenii Andrew Tuimur`a.
Spotkanie było poświęcone przede wszystkim kwestiom współpracy gospodarczej. W tym kontekście sekretarz stanu J. Bogucki  zwrócił się z prośbą o wsparcie w jak najszybszej finalizacji procedur związanych z dostępem polskich produktów rolno-spożywczych do rynku kenijskiego (finalizacja uzgodnień w zakresie dostępu drobiu, produktów mleczarskich i produktów pochodzenia roślinnego).
Ministrowie podkreślali znaczenie rozwoju kontaktów handlowych, umożliwiających bezpośrednią wymianę specjalnościami eksportowymi obu krajów.
Drugim kluczowym tematem spotkania były polskie doświadczenia w zakresie modernizacji rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, które są przedmiotem zainteresowania strony kenijskiej.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozmowy-polsko-kenijskie