Ubezpieczenia w rolnictwie

Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania zespołu ds. ubezpieczeń społecznych
Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie.
Zadania Zespołu:
- przeprowadzenie przeglądu funkcjonowania systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
- przedstawienie opinii dotyczącej funkcjonowania tego systemu;
- opracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wprowadzenie ewentualnych zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w szczególności zapewniających stabilność produkcji rolniczej;
- przygotowanie w tym zakresie propozycji zmian w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  umożliwiających  zapewnienie ochrony ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  bez konieczności uruchamiania dodatkowych programów pomocy dla producentów rolnych, po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele rolników, ubezpieczycieli oraz ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi.
Przygotowanie  propozycji zmian poprzedzi ocena skutków finansowych − możliwych do wdrożenia wariantów ubezpieczenia upraw rolnych − zarówno z perspektywy rolników, jak i budżetu państwa.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ubezpieczenia-w-rolnictwie