O rynku mleka w Europie

Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z przedstawicielami producentów mleka
Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się 27 lutego br. z przedstawicielami Europejskiej Rady Mleczarskiej oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Głównym tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji na rynku mleczarskim.
Wiceminister podkreślił, że sprawy rolnictwa są traktowane w Polsce priorytetowo i są omawiane nie tylko na poziomie resortowym, lecz także rządowym. Zaznaczył, że polski minister rolnictwa bardzo poważnie traktuje wyzwania, z jakimi mierzy się branża mleczarska. Jacek Bogucki przypomniał, że ogłoszony przez Komisję Europejską w lipcu 2016 r. pakiet pomocy − m.in. dla producentów mleka w związku z trudną sytuacją rynkową − był efektem podpisania w dniu 9 czerwca 2016 r. przez ministrów rolnictwa Polski, Francji oraz Niemiec „Oświadczenia Warszawskiego”. W dokumencie tym wymienione kraje wezwały Komisję Europejską do podjęcia konkretnych działań w celu stabilizacji sytuacji rynku mleka.
Prezydent Europejskiej Rady Mleczarskiej (European Milk Board) Romuald Schaber zwrócił uwagę, że poważnym wyzwaniem jest zapewnienie producentom ceny skupu mleka na opłacalnym poziomie. Przedstawił koncepcję wprowadzenia w krajach europejskich instrumentu, którego zadaniem byłoby ograniczenie, w ściśle określonych sytuacjach, produkcji mleka. Głównym celem byłoby niedopuszczenie do sprzedaży mleka po zbyt niskiej cenie, poniżej kosztów produkcji. Przedstawiciele Europejskiej Rady Mleczarskiej poinformowali również, że dzięki takiemu rozwiązaniu  istniałyby szanse na podejmowanie działań prewencyjnych, a nie naprawczych.
Przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka również podkreślili, że są zainteresowani pracą nad stabilną i opłacalną produkcją mleka, niemniej jednak zaznaczyli, że rozwiązania muszą uwzględniać specyfikę polskich gospodarstw rolnych (ponad 70% z nich są to gospodarstwa liczące do 10 krów). Ponadto podkreślili, że mechanizmy poprawiające sytuację na rynku mleka powinny być wypracowane na poziomie Unii Europejskiej, a nie pojedynczych krajów członkowskich. Jednocześnie przedstawiciele obu organizacji wskazali na trudności związane z dominującą pozycją sieci handlowych.

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/O-rynku-mleka-w-Europie