Międzynarodowe Targi Żywności IFE 2017 w Londynie
Foto. Wiceminister Jacek Bogucki podczas rozmowy z sekretarzem stanu Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Obszarów Wiejskich Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Georgem Eustice
21 marca br. sekretarz stanu Jacek Bogucki przebywał z wizytą w Londynie w związku z odbywającymi się Międzynarodowymi Targami Spożywczymi IFE 2017.
Wielka Brytania jest naszym drugim największym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych. Zarówno ten fakt, jak i wysoka ranga samych targów spowodowały, że w ich tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 30 polskich firm.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowało własne stoisko informacyjno-promocyjne, na którym zwiedzający mogli uzyskać informacje dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce oraz programów żywności wysokiej jakości. Motywem przewodnim było hasło "Polska smakuje". Odwiedzający stoisko ministerstwa mieli okazję spróbować polskich produktów spożywczych oraz zapoznać się z broszurami dotyczącymi polskiej żywości i rolnictwa.
Oprócz spotkań z polskimi wystawcami wiceminister Bogucki przeprowadził rozmowę
z sekretarzem stanu ministerstwa rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Georgem Eustice. Tematem był potencjalny wpływ wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na przyszłą współpracę polsko-brytyjską w dziedzinie rolnictwa, w szczególności w odniesieniu do wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi, która utrzymuje tendencję wzrostową. Polski minister stwierdził, że sytuacja związana z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej budzi uzasadnione obawy polskich przedsiębiorców i rolników . Dla obu stron istnieje w tym względzie wiele znaków zapytania, jednak należy mieć nadzieję, że proces ten zostanie przeprowadzony sprawnie i w sposób pragmatyczny, tak aby przyszłe regulacje handlowe nie odbiegały od obecnych. Brexit jest scenariuszem, w którym zarówno Unia Europejską, jak i Wielka Brytania mogą dużo stracić. Wiceminister Eustice zapewnił, że Wielkiej Brytanii zależy na utrzymaniu partnerstwa z Polską i kwestie te powinny być przedmiotem przyszłych rozmów, w kontekście negocjacji z Komisją Europejską dotyczących warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Stwierdził również, że na tym etapie za wcześnie jest, aby mówić o szczegółach, ale Wielka Brytania będzie dążyła raczej do wypracowania kompleksowej umowy o wolnym handlu z UE.
Ostatnim punktem programu pobytu sekretarza stanu Jacka Boguckiego w Londynie był udział w spotkaniu promocyjnym pod hasłem „Polska smakuje – Poznaj Dobrą Żywność”, które zorganizowała Ambasada RP w Londynie przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Miedzynarodowe-Targi-Zywnosci-IFE-2017-w-Londynie